Data Center Çözümlerimiz

Home Page / Blog / Data Center Çözümlerimiz

Fotech, data center alanında 2006 yılından beri aktif olarak çalışmaktadır. Küçük projelerle başladığı bu yolculuğa, güçlü referanslar katarak devam etmekte ve yetkinliklerini her projede daha da geliştirmektedir. Şu anda sıfırdan anahtar teslim data center kurabilen Fotech’in projelerinde çalıştığı güçlü, yerel ve uluslararası iş ortakları bulunmaktadır.

Fotech, bir data center’ı sıfırdan, inşaat halinden duvarlarla çevrili, IT ekipmanlarıyla beraber tamamlanmış bir odaya çevirebilen yetkinliğe sahiptir. Bu alandaki çözümlerini 6 ana grupta toplamıştır. Bunlardan biri, “Verimlilik” olarak adlandırdığı çözüm grubu olup, Data Center Yönetim ve İzleme (DCIM), Network ve Storage Çözümleri, Kabinet ve Koridor Kapama Sistemleri (Akıllı PDU, Ortam Denetleme (Isı, Nem, Su Baskını, vb.)) ile LED Aydınlatma Sistemleri çözümlerini bu grupta toplamıştır. Tüm bu çözümler, bir data center’ın verimli çalışabilmesi için kritik olarak görülen çözümlerdir. Data center’larda veri iletişimini sağlayan herbir aktif cihazın yüksek performansta, kesintisiz çalışması çok önemlidir. Bunun yanında, gereksiz enerji ve maliyet kaybının da mümkün olduğunca önlenerek verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Fotech, data center projelerinde ihtiyaçları iyi analiz ederek doğru ve en verimli çözümün bulunması için uzman mühendis kadrosuyla çalışmaktadır. Farklılaşmış sonuçlar elde etmekte ve data center’ların operasyon maliyetlerini mümkün olan en düşük seviyede tutarak müşteriye verimli çalışan data center’lar kurmaktadır.

 

fotech_data_center

 

“Güç Sistemleri” ise Fotech’in bu alandaki diğer bir ana çözüm grubudur. Kurumlar, data center’larında operasyonel süreklilik ve enerji verimliliği elde etmeyi amaçlamaktadır. Güç altyapıları; verimliliği, kullanılabilirliği ve ölçeklenebilirliği doğrudan etkilemektedir. Data center’lar güç altyapısıyla doğrudan ilişkilidir. Elektriksel kesintiler, büyük felaketlere yol açabilmekte, kurumların önemli bir performans kriteri olan “downtime”ın (çalışmama süresi) yüksek olmasına neden olabilmektedir. Kötü tasarlanmış bir güç altyapısı, data center’ların gelecekte genişletilmesini de engellemektedir. Bunun yanında, güç altyapısı doğru ve akıllıca tasarlandığında yüksek seviyede enerji tasarrufu sağlanıp verimlilik yükseltilebilir, maliyet azaltılabilir ve data center’lar genişletilmeye elverişli hale getirilir. Bu önemli ihtiyaç için Fotech’in sağladığı çözümler ise data center standartlarına uygun olarak yedekli / yedeksiz güç altyapısı kurmak, UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) ve Güç Dağıtım Sistemleri sağlamaktır. Fotech, kurumlara, doğru güç altyapısını kurma konusunda uzman çalışanları ve dünya lideri iş ortaklarıyla yenilikçi çözümler sunarak ihtiyaca yönelik, kesintisiz data center operasyonları çözümleri sunar.

Diğer bir çözüm grubumuz olan “İklimlendirme Sistemleri”, data center’larda belli bir sıcaklık seviyesini koruyan, düşük nemli ortamlar oluşturmak adına büyük önem taşır. Aktif cihazların ortam sıcaklığını arttırmayı engelleyecek şekilde tasarım yapılması, herhangi bir yangın riskini önlemenin yanında enerji tasarrufu bile sağlayabilmektedir. Bu nedenle, data center iklimlendirme altyapısı güç altyapısından ayrı düşünülemez. Soğutma, data center’larda önemli bir maliyet faktörüdür. Eğer kötü bir soğutma sistemi uygulanırsa data center’ı soğutmak için gereken enerji, aktif cihazları çalıştırmak için gereken enerjiyi aşabilir. Dolayısıyla data center’lardaki sıcaklık ve nem oranı kritiktir ve iklimlendirme altyapısı çok iyi tasarlanmalıdır. Fotech, Türkiye’de ve yurt dışında birçok data center projesi gerçekleştirmiş olması nedeniyle iklimlendirme altyapısında da uzmanlaşmıştır. Enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla “free cooling” (serbest soğutma) seçeneğini göz önünde bulundurduğu çözümler sunmaktadır. Bu alandaki Fotech çözümleri Hassas Kontrollü Klima Sistemleri ile In-Row Cooling Sistemleri olarak ayrışmaktadır.

Data center güvenliği, büyük – küçük her ölçekte şirket için en kritik ihtiyaçlardan biridir. Dolayısıyla “Güvenlik Sistemleri” Fotech’in bu alandaki ana çözüm gruplarından biridir. Düzgün bir planlama ve tasarım sayesinde güvenli, korunabilir ve az maliyetli data center’lar kurmak mümkün. Güvenlik sistemi, data center’ların olmazsa olmaz bir parçasıdır, ve hem yazılımsal/fiziksel hem de felaket güvenliği konusu büyük önem taşımaktadır. Fiziksel güvenlik için son zamanlarda başvurulan çözümlerden biri kafes sistemidir; her kabinin önlü arkalı her kapısında şifre veya parmak okuyuculu güvenlik mekanizması bulunması, güvenliği arttırıcı önlemlerden biridir. Bu güvenlik mekanizmaları kabin başına olabildiği gibi daha düşük seviyeli olarak sadece oda başına da kurulabilmektedir. Daha sıkı güvenlik gereken durumlarda çok katmanlı fiziksel güvenlik sistemleri kurulabilir: güvenli perimetre, biometrik/kartlı geçişler ve video izleme sistemleri bunlardan bazılarıdır. Hem data center’a girişte hem data center içindeyken ziyaretçi erişimi görüntülenebilir ve kontrol edilebilir. Kapsamlı CCTV video kamera izleme sistemlerinin yanısıra güvenlik ihlali alarmları ve fiziksel bariyerler, yüksek güvenlik gerektiren data center’larda uygulanabilmektedir.

Felaket güvenliği için ise öncelikle yangın ve sıvı sızıntısı algılama gibi mekanizmalar, olası felaketlerde acil müdahale sağlama açısından kritiktir. Data center’larda elektrik, su, ses ve veri gibi hizmetler için ekstra kaynaklar bulunmalı, felaket kurtarma mekanizmaları kurulmalı ve felaket durumunda sorumlu kişilerin rolleri önceden belirlenmiş olmalıdır. Özellikle data center’larda, birçok ısıya duyarlı elektrikli aktif cihaz bulunması ve havasında statik elektrik olması dolayısıyla, yangının oluşması ve yayılması çok kolaydır. Dolayısıyla iklimlendirme sisteminden ayrı düşünülemeyen yangın algılama sisteminin doğru bir mühendislikle kurulması hayati önem taşır. Örneğin, yangın algılama dedektörlerinin çapraz konumlandırılmaları, yanlış alarmı önlemek açısından çok önemlidir. Bunun dışında, sıvı sızıntısı algılama da yine data center’lar için oldukça kritiktir. Sıvılar binanın her yerine kolayca yayılabilme özelliği dolayısıyla data center’lar için büyük risk teşkil ederler. Birçok elektrikle çalışan aktif cihazın olduğu bu ortamlarda herhangi bir sıvının yol açacağı tehlike, diğer bir deyişle yüksek maliyet ve verileri kullananların mağduriyeti gibi olası zararlar, görmezden gelinemez. Bu tehlikeyi elimine edebilmek adına doğru mühendislikle doğru konumlara yerleştirilecek doğru sıvı sızıntısı algılama dedektörleri ve kabloları gerekmektedir. Bu şekilde sızıntıyı hızlıca tespit edip alarm ve/veya ileti gönderme mekanizmaları yoluyla acil müdahaleye olanak sağlayan sistemlerin kullanımı kritiktir.

Fotech, güvenlik sistemi alanında uzaktan sunucu yönetimi için KVM (Keyboard, Video, Mouse), Geçiş Kontrol, CCTV, Yangın Söndürme ile Sıvı Sızıntısı Algılama ve Alarm çözümlerini sunmaktadır.

Diğer bir çözümümüz ise “Altyapı Sistemleri”dir. Data center’larda veri iletişimini sağlayan herbir aktif cihazın performans kaybı olmadan sürekli olarak yüksek kalitede çalışması için en temel süreç, akıllı bir fiziksel altyapının tasarlanmasıdır. Data center’larda en çok öne çıkan, olmazsa olmaz koşul “süreklilik”, diğer bir deyişle “kesintisizlik”tir. Veri iletişiminin kesintisizliği sağlanmadığı, dolayısıyla bunu sağlayacak bir fiziksel altyapı kurulmadığı sürece data center’lar gereken amaca hizmet edemez olur. Fiziksel altyapı tasarlanırken, yapısal kablolamanın gelecekteki olası müdahaleler göz önünde bulundurularak tasarlanması ve zemin altı, kabin üstü gibi ihtiyaca en uygun çözümün seçilmesi gerekmektedir. Fotech, data center ve fiziksel altyapı konularındaki bilgi birikimi ve deneyimlerini birleştirerek data center fiziksel altyapıları için mükemmel çözümler üretir. Her farklı projenin birbirinden farklı ihtiyaçlara sahip olduğunun bilinciyle, her yeni data center projesinin başında müşterinin ihtiyaçlarını iyi analiz etmeyi ilke edinmiştir. Yapısal Kablolama Sistemleri, Omurga ve Aynalama Kablolamaları, Bakır ve Fiber Optik Kablo Kanalları, Yükseltilmiş Döşeme ve Sismik Koruma, Kablo ve Boru Geçişleri Yalıtımı ile Topraklama, bu alandaki çözümlerimizdendir.

Fotech, ayrıca, tamamladığı data center projelerini Uptime TIER sertifikaları ile sertifikalama yetkinliğine sahiptir ve bunu da ayrı bir çözüm grubu olarak konumlandırmaktadır. Bu sertifika ile firmalar data center’larının uluslararası hizmet vermesini kolaylaştırmakta, ayrıca firma değerlerini arttırmaktadır.

Tüm bu çözüm gruplarıyla Fotech, sektörde kabul edilen data center’ların 4 temel bileşeni için de çözüm üretmektedir: iskeleti oluşturma, IT ekipmanları, elektriksel altyapı, mekanik/soğutma altyapısı.

Fotech’in data center referansları kapsam ve büyüklükleriyle sektörde fark yaratıyor. Hem beyaz hem gri alanda kapsamlı projelere imza atıyoruz. Özellikle Türk operatörlerine yaptığımız projelerle sektörde sağlam bir yere sahibiz. Data center alanındaki referanslarımızla 10 yılda toplam 55K m2 üzerinde yüzölçümüne sahip projelerimiz bulunmaktadır.

Data center sektörü tüm dünyada gittikçe daha çok büyüyor ve önem kazanıyor. Fotech, bu trendi yakından takip edip projelerinde müşteri için en verimli ve en uygun çözümü sunuyor.

Farklı teknoloji ve araştırma şirketlerinin yaptığı gelecek tahminlerine göre global data center kurulum pazarının 2021 yılına kadar yıldan yıla %4.3’lük büyüme göstermesi bekleniyor. Aynı zamanda, data center networking trafiğinin de 2014’ten 2019’a 3 katına çıkması, global cloud trafiğinin ise (data center trafiğinin bir alt kümesi olarak kabul edilmekte) 4 katından fazlasına ulaşacağı öngörülüyor. 2015 yılı itibariyle $18.56 Milyar USD olan global data center çözüm pazarının 2020’de $32.30 Milyar USD olmasının (%11.7’lik CAGR ile) beklenmesi ise sektörün değerinin büyüklüğüyle ilgili ipuçları veriyor.

Ataşehir ofisimizdeki teknik problemler nedeniyle sabit telefon hatlarımız geçici bir süreyle kullanılamamaktadır. Lütfen bize info@fotech.com.tr mail adresimizden ulaşınız. Anlayışınız için teşekkürler. *** Due to some technical problems at our Ataşehir office, our fixed telephone lines will not be available for a temporary period. Please reach us through our mail address info@fotech.com.tr. Thank you for your understanding.