Data Center

Ana Sayfa / Çözümler / Data Center / Güvenlik Sistemleri

Güvenlik Sistemleri

Düzgün bir planlama ve tasarım sayesinde güvenli, korunabilir ve az maliyetli data center’lar kurmak mümkün. Güvenlik sistemi, data center’ların olmazsa olmaz bir parçasıdır, ancak data center’lardaki güvenlik sistemlerinden bahsederken konuyu 2 farklı başlıkta incelemek gerekir: Fiziksel güvenlik ve felaket güvenliği.

Fiziksel güvenlik için son zamanlarda başvurulan çözümlerden biri kafes sistemidir; her kabinin önlü arkalı her kapısında şifre veya parmak okuyuculu güvenlik mekanizması bulunması, güvenliği arttırıcı önlemlerden biridir. Bu güvenlik mekanizmaları kabin başına olabildiği gibi daha düşük seviyeli olarak sadece oda başına da kurulabilmektedir. Daha sıkı güvenlik gereken durumlarda çok katmanlı fiziksel güvenlik sistemleri kurulabilir: güvenli perimetre, biometrik/kartlı geçişler ve video izleme sistemleri bunlardan bazılarıdır. Hem data center’a girişte hem data center içindeyken ziyaretçi erişimi görüntülenebilir ve kontrol edilebilir. Kapsamlı CCTV video kamera izleme sistemlerinin yanısıra güvenlik ihlali alarmları ve fiziksel bariyerler, yüksek güvenlik gerektiren data center’larda uygulanabilmektedir.

Felaket güvenliği için ise öncelikle yangın ve sıvı sızıntısı algılama gibi mekanizmalar, olası felaketlerde acil müdahale sağlama açısından kritiktir. Data center’larda elektrik, su, ses ve veri gibi hizmetler için ekstra kaynaklar bulunmalı, felaket kurtarma mekanizmaları kurulmalı ve felaket durumunda sorumlu kişilerin rolleri önceden belirlenmiş olmalıdır. Özellikle data center’larda, birçok ısıya duyarlı elektrikli aktif cihaz bulunması ve havasında statik elektrik olması dolayısıyla, yangının oluşması ve yayılması çok kolaydır. Dolayısıyla iklimlendirme sisteminden ayrı düşünülemeyen yangın algılama sisteminin doğru bir mühendislikle kurulması hayati önem taşır. Örneğin, yangın algılama dedektörlerinin çapraz konumlandırılmaları, yanlış alarmı önlemek açısından çok önemlidir. Bunun dışında, sıvı sızıntısı algılama da yine data center’lar için oldukça kritikti. Sıvılar binanın her yerine kolayca yayılabilme özelliği dolayısıyla data center’lar için büyük risk teşkil ederler. Birçok elektrikle çalışan aktif cihazın olduğu bu ortamlarda herhangi bir sıvının yol açacağı tehlike, diğer bir deyişle yüksek maliyet ve verileri kullananların mağduriyeti gibi olası zararlar, görmezden gelinemez. Bu tehlikeyi elimine edebilmek adına doğru mühendislikle doğru konumlara yerleştirilecek doğru sıvı sızıntısı algılama dedektörleri ve kabloları gerekmektedir. Bu şekilde sızıntıyı hızlıca tespit edip alarm ve/veya ileti gönderme mekanizmaları yoluyla acil müdahaleye olanak sağlayan sistemlerin kullanımı kritiktir.

Fotech, bu alanda birlikte çalıştığı lider iş ortaklarıyla güvenli çözümler sunmaktadır.

Bu alanda Fotech’in sağladığı hizmetler:

– KVM (Keyboard, Video, Mouse): Uzaktan Sunucu Yönetimi için.

– Geçiş Kontrol

– CCTV

– Yangın Söndürme

– Sıvı Sızıntısı Algılama ve Alarm

Ataşehir ofisimizdeki teknik problemler nedeniyle sabit telefon hatlarımız geçici bir süreyle kullanılamamaktadır. Lütfen bize info@fotech.com.tr mail adresimizden ulaşınız. Anlayışınız için teşekkürler. *** Due to some technical problems at our Ataşehir office, our fixed telephone lines will not be available for a temporary period. Please reach us through our mail address info@fotech.com.tr. Thank you for your understanding.