GİRİŞ YAP

MENÜ

0

OTDR Nedir ? Nasıl Test ve Analiz Yapar ? Nasıl Seçilir ?

OTDR Nedir ? Nasıl Test ve Analiz Yapar ?  Nasıl Seçilir ?
OTDR Nedir ? Nasıl Test ve Analiz Yapar ? Nasıl Seçilir ?
24 Haziran 2020

Fiber Teknolojisi

 

2018 yılında özellikle, 4.5 G nin hızla yaygınlaşmasıyla birlikte gerek genişbant abone sayılarında ve gerekse veri iletişim trafiğinde önemli ölçüde artışlar kaydedilmiştir.

2018 sonunda 13,4 milyonu sabit abone, 61,1 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 74,5 milyon genişbant internet abone sayısına ulaşılarak bir önceki yıla göre %8,2’lik bir artış sağlanmıştır. Bu artıştaki en büyük pay yaklaşık %19,9 artan Fiber İnternette, yaşanan büyümedir

Türkiye genelinde fiber optik kablo uzunluğu ise 2014-2018 döneminde, %56 oranında artarak 355 bin km’ye çıkmıştır.

OTDR cihazları , giderek yaygınlaşan fiber kablolama sistemlerinde, teknisyenlerin , kablo kayıpları, ek noktaları, bağlantı noktaları ve olası hataların nerede oluştuklarını bilmesini sağlayarak kurulum ve bakım işlemlerini kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.

 

OTDR nedir ?

 

OTDR (The optical time domain reflectometer )  : Optik zaman alanında yansıtıcı, fiber optik kablolarda, fiber ekleme kaybını doğrulayabilir, uzunluğunu ölçebilir ve varsa kablo kopukluğunu tespit ederek, fiber optik kabloyu karakterize ederek bir analiz raporu sunar.

Şekil 1 Tipik OTDR Blok şeması

OTDR nasıl analiz yapar ?

OTDR, fiber optik kablonun özelliklerini belirleyebilmek için Rayleigh saçılması ve Fresnel yansımaları kullanır. OTDR cihazının çıkışından sisteme gönderilen ışığın bir kısmı geri döner. Işık her yöne saçıldığından, bazıları sadece fiber boyunca ışık kaynağına doğru geri döner. Bu geri dönen ışığın OTDR cihazı tarafından analiz edilmesiyle fiber kablo incelenmektedir.

Şekil 2. Tipik bir OTDR izi ve karşılık gelen olay tablosu

Kaliteli bir OTDR, grafiklerin kullanıcı tarafından kolayca tanımlanabilmeleri için sahadaki tüm olay türlerini açıkça gösterebilmelidir. Örneğin, Şekil 2'de gösterildiği gibi, EXFO OTDR uygulaması aynı zamanda kullanıcıların olaylarda yer alan ilgili ölçüm bilgileriyle hızlı bir şekilde eşleşmelerini sağlamak için olayları (kısım ve liste) numaralandırır.


Fiber karakterizasyonu için, test ekipmanının aşağıdaki anahtar parametreleri ölçmesi / bulması gerekecektir:

Giriş kaybı (IL): Desibel (dB) olarak ifade edilen, ek yeri veya konektörü gibi bir fiber bağlantıda bir olayın varlığından kaynaklanan sinyal gücü kaybı.

Optik geri dönüş kaybı (ORL): Optik fiberde süreksizliğe neden olan yansımadan kaynaklanan sinyal gücü kaybı.

Optik bağlantı uzunluğu: Farklı olaylar (konektörler, füzyon ekleri, makro kıvrımları, vb.) dahil olmak üzere, ilk ağ konektörü ile fiber bağlantının ucu arasındaki mesafe.

Fiber-tabanlı hatalar: Optik bir bağlantıda, belirli bir ölçüm için geçiş tanılaması gerçekleştirmek için gerekli eşikleri karşılamayan herhangi bir olay.

Şekil 3. OTDR ölçüm izi

Bu ölçümler ve hata tespiti, endüstri tarafından genellikle OTDR olarak adlandırılan optik bir zaman alanı yansıtıcısı kullanılarak gerçekleştirilir.

 

OTDR Test Temel Bilgileri


Dinamik aralık: Bir OTDR’nin, OTDR bağlantı noktasındaki geri saçılma seviyesinden belirli bir gürültü seviyesine kadar analiz edebileceği maksimum optik kayıp. Bu kayba göre OTDR cihazının erişebileceği mesafeyi belirler.

Olay ölü bölgesi: OTDR'nin başka bir olayı algılayabileceği bir Fresnel yansımasından sonraki minimum mesafe. Başka bir deyişle, iki yansıtıcı olay arasında ihtiyaç duyulan minimum fiber uzunluğudur.

Darbe genişliği: lazerin açık olduğu süre. Zaman mesafeye dönüştürüldüğü için darbe genişliğinin sahip olduğu uzunluktur.Ayrıca, darbe genişliği arttırılırsa, zayıflatma ölü bölgesi de artar, bu da bir ilk olaydan sonra diğer olayların tespit kabiliyetini sınırlar.

 

 

Her OTDR yukarıda belirtilen parametrelere farklı tepki verir. Saha teknisyenleri laboratuvar koşullarında çalışmadığından, OTDR'nin optimum konfigürasyonunu belirleyerek zamanlarını boşa harcamak istemezler, bazen de doğru parametrelere erişim yetkileri yoktur. Bu nedenle OTDR, kullanıcının ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tüm parametreleri otomatik olarak optimize edebilmelidir. Sinyal-gürültü oranının olay algılama ve ölçüm kalitesi üzerindeki etkisi kendi başına ortadan kalkmaz, bu nedenle EXFO gibi tedarikçiler OTDR parametrelerini otomatik optimiz edilmesini sağlayarak  kullanıcıya her zaman üstün sonuçlar verir.

 

OTDR Cihazı seçerken nelere dikkat edilmeli?


Güvenilirlik ve doğruluk: Fiber Optik Altyapının, kritik 5G ve IoT hizmetlerini destekleyebilmesi için kalitesi ve yüksek doğrulukta kayıp ölçümleri bugün hayati önem taşımaktadır. OTDR, fiber optik ağların güvenilirliğini sağlamak için önemli bir yatırımdır. Bu nedenle, OTDR ölçümlerinin son derece güvenilir ve doğru olması gerekir. Günümüzün gelişen haberleşme ortamında, üst sınıf ve güvenilir performansın en iyi yatırım getirisini sağlayacağından emin olabilirsiniz. Düşük dereceli OTDR'ler daha yüksek risklere ve sonunda daha yüksek maliyetlere yol açacaktır.

Basitlik ve kullanım kolaylığı: OTDR testindeki karmaşıklık göz önüne alındığında, otomatik test işlemlerini ve sonuç analizini sorgulayın. Akıllı teşhis ve sezgisel görsel ekranlar, saha ekibinin minimum eğitim ile verimliliklerini artırmasına yardımcı olabilir.

Sağlamlık ve kompakt form faktörü: Kolay kullanım  ve sağlamlık göz önünde bulundurularak tasarlanmış ODTR'leri arayın.

İhtiyaçlarınız için doğru OTDR'yi seçme

Her uygulamanın özel test gereksinimleri vardır, bu nedenle teknik destek alabileceğiniz markaları tercih edin.

Kalibrasyon ve servis desteği

OTDR cihazlarının yıllık periyotlarda kalibre edilmesi gerektiğinden bu hizmeti yurtiçinde ekonomik olarak sağlayan firmaları tercih edin.

 

OTDR cihazlarımız hakkında daha fazla bilgi için FOTECH’in OTDR ve iOLM ürün kategorisine bakabilirsiniz.

E-BÜLTEN

Güncel ürün ve kampanyalarımızdan haberiniz olsun!