GİRİŞ YAP

MENÜ

0

Güvenlik Sistemleri

Düzgün bir planlama ve tasarım sayesinde güvenli, korunabilir ve az maliyetli veri merkezleri kurmak mümkün. Güvenlik sistemi, veri merkezlerinin olmazsa olmaz bir parçasıdır.

Fiziksel güvenlik için son zamanlarda başvurulan çözümlerden biri kafes sistemidir; her kabinin önlü arkalı her kapısında şifre veya parmak okuyuculu güvenlik mekanizması bulunması, güvenliği arttırıcı önlemlerden biridir. Bu güvenlik mekanizmaları kabin başına olabildiği gibi daha düşük seviyeli olarak sadece oda başına da kurulabilmektedir. Daha sıkı güvenlik gereken durumlarda çok katmanlı fiziksel güvenlik sistemleri kurulabilir: güvenli perimetre, biyometrik/kartlı geçişler ve video izleme sistemleri bunlardan bazılarıdır. Hem veri merkezine girişte hem veri merkezi içindeyken ziyaretçi erişimi görüntülenebilir ve kontrol edilebilir. Kapsamlı CCTV video kamera izleme sistemlerinin yanısıra güvenlik ihlali alarmları ve fiziksel bariyerler, yüksek güvenlik gerektiren veri merkezlerinde uygulanabilmektedir.

Felaket güvenliği ise öncelikle yangın ve sıvı sızıntısı algılama gibi mekanizmalardan oluşur. Bunlar, olası felaketlerde acil müdahale sağlama açısından kritiktir. Veri merkezlerinde elektrik, su, ses ve veri gibi hizmetler için ekstra kaynaklar bulunmalı, felaket kurtarma mekanizmaları kurulmalı ve felaket durumunda sorumlu kişilerin rolleri önceden belirlenmiş olmalıdır.

Özellikle veri merkezlerinde, birçok ısıya duyarlı elektrikli aktif cihaz bulunması ve havasında statik elektrik olması dolayısıyla, yangının oluşması ve yayılması çok kolaydır. Dolayısıyla iklimlendirme sisteminden ayrı düşünülemeyen yangın algılama sisteminin doğru bir mühendislikle kurulması hayati önem taşır. Örneğin, yangın algılama dedektörlerinin çapraz konumlandırılmaları, yanlış alarmı önlemek açısından çok önemlidir.

Bunun dışında, sıvı sızıntısı algılama da yine veri merkezleri için oldukça kritiktir. Sıvılar binanın her yerine kolayca yayılabilme özelliği dolayısıyla veri merkezleri için büyük risk teşkil ederler. Birçok elektrikle çalışan aktif cihazın olduğu bu ortamlarda herhangi bir sıvının yol açacağı tehlike, diğer bir deyişle yüksek maliyet ve verileri kullananların mağduriyeti gibi olası zararlar, görmezden gelinemez. Bu tehlikeyi elimine edebilmek adına doğru mühendislikle doğru konumlara yerleştirilecek doğru sıvı sızıntısı algılama dedektörleri ve kabloları gerekmektedir. Bu şekilde sızıntıyı hızlıca tespit edip alarm ve/veya ileti gönderme mekanizmaları yoluyla acil müdahaleye olanak sağlayan sistemlerin kullanımı kritiktir.

Fotech, bu alanda birlikte çalıştığı lider iş ortaklarıyla güvenli çözümler sunmaktadır:

  • Geçiş Kontrol Çözümleri
  • CCTV Çözümleri
  • Ortam İzleme (Isı, Nem, Su Baskını, Deprem)
  • Yangın Algılama ve Söndürme
  • Sıvı Sızıntısı Algılama ve Alarm