GİRİŞ YAP

MENÜ

0

Veri Merkezi Altyapı Çözümleri

Veri Merkezi Altyapı Çözümleri
Veri Merkezi Altyapı Çözümleri
29 Ocak 2019

VERİ MERKEZİ ALTYAPI ÇÖZÜMLERİ

 

Fotech, veri merkezi alanında 2006 yılından bu yana aktif olarak çalışmaktadır.

Veri merkezi sektörü tüm dünyada gittikçe büyümekte ve önem kazanmaktadır. Fotech, bu trendi yakından takip etmekte ve projelerinde müşterileri için en verimli ve en uygun çözümleri sunmaya devam etmektedir.

Fotech, bir veri merkezini standartlarına uygun olarak anahtar teslimi tasarlayıp, teslim etme kabiliyetindedir. Ana uzmanlık alanı olan ICT Kablolama Sistem Çözümlerini, Sıcak-Soğuk Koridor yapılandırmaları dahil, tamamlamanın yanında, kaba inşaat halindeki bir salonu, yangına dayanıklı bölümlendirme, yangına dayanıklı kapı, asma tavan, yükseltilmiş döşeme gibi tüm inşai işler dahil olmak üzere, Güç Sistemleri, İklimlendirme Sistemleri, Gazlı Söndürme ve Hassas Yangın Algılama Sistemleri, Video Wall yapısında izleme çözümlerini, CCTV, Geçiş Güvenlik sistemlerini, tüm Ortam İzleme ve DCIM Çözümlerini anahtar teslimi olarak sunmaktadır. Bu çözümlere UPTIME Institute sertifikalandırma da dahildir. Fotech bu alandaki çözümlerini 6 ana grupta toplamıştır: 

● VM Yönetim ve İzleme (DCIM) Yazılımları

● DC Yapısal Kablolama 

● Güç Sistemleri

● İklimlendirme

● Güvenlik Sistemleri 

● Altyapı Sistemleri

 Uptime TIER Sertifikasyonu çözümlerini bu kapsamda sunmaktadır.

Tüm bu çözümler, bir veri merkezinin verimli çalışabilmesi için kritik olarak görülen çözümlerdir. Veri merkezlerinde veri iletişimini sağlayan herbir aktif cihazın yüksek performansta, kesintisiz çalışması çok önemlidir. Bunun yanında, gereksiz enerji ve maliyet kaybının da mümkün olduğunca önlenerek verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Fotech, veri merkezi projelerinde ihtiyaçları iyi analiz ederek doğru ve en verimli çözümün bulunması için uzman mühendis kadrosuyla çalışmaktadır. Farklılaşmış sonuçlar elde etmekte ve veri merkezlerinin operasyon maliyetlerini mümkün olan en düşük seviyede tutarak müşteriye verimli çalışan veri merkezleri kurmaktadır.

“Güç Sistemleri” ise Fotech’in bu alandaki diğer bir ana çözüm grubudur. Kurumlar, veri merkezlerinde operasyonel süreklilik ve enerji verimliliği elde etmeyi amaçlamaktadır. Güç altyapıları; verimliliği, kullanılabilirliği ve ölçeklenebilirliği doğrudan etkilemektedir. Veri merkezler güç altyapısıyla doğrudan ilişkilidir. Elektriksel kesintiler, büyük felaketlere yol açabilmekte, kurumların önemli bir performans kriteri olan “downtime”ın (çalışmama süresi) yüksek olmasına neden olabilmektedir. Kötü tasarlanmış bir güç altyapısı, veri merkezlerinin gelecekte genişletilmesini de engellemektedir. Bunun yanında, güç altyapısı doğru ve akıllıca tasarlandığında yüksek seviyede enerji tasarrufu sağlanıp verimlilik yükseltilebilir, maliyet azaltılabilir ve veri merkezleri genişletilmeye elverişli hale getirilir. Bu önemli ihtiyaç için Fotech’in sağladığı çözümler ise veri merkezi standartlarına uygun olarak yedekli / yedeksiz güç altyapısı kurmak, UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) ve Güç Dağıtım Sistemleri sağlamaktır. Fotech, kurumlara, doğru güç altyapısını kurma konusunda uzman çalışanları ve dünya lideri iş ortaklarıyla yenilikçi çözümler sunarak ihtiyaca yönelik, kesintisiz veri merkezi operasyonları çözümleri sunar.

Diğer bir çözüm grubumuz olan “İklimlendirme Sistemleri”, veri merkezlerinde belli bir sıcaklık seviyesini koruyan, düşük nemli ortamlar oluşturmak adına büyük önem taşır. Aktif cihazların ortam sıcaklığını arttırmayı engelleyecek şekilde tasarım yapılması, herhangi bir yangın riskini önlemenin yanında enerji tasarrufu bile sağlayabilmektedir. Bu nedenle, veri merkezi iklimlendirme altyapısı güç altyapısından ayrı düşünülemez. Soğutma, veri merkezlerinde önemli bir maliyet faktörüdür. Eğer kötü bir soğutma sistemi uygulanırsa veri merkezini soğutmak için gereken enerji, aktif cihazları çalıştırmak için gereken enerjiyi aşabilir. Dolayısıyla veri merkezlerindeki sıcaklık ve nem oranı kritiktir ve iklimlendirme altyapısı çok iyi tasarlanmalıdır. Fotech, Türkiye’de ve yurt dışında birçok veri merkezi projesi gerçekleştirmiş olması nedeniyle iklimlendirme altyapısında da uzmanlaşmıştır. Enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla “free cooling” (serbest soğutma) seçeneğini göz önünde bulundurduğu çözümler sunmaktadır. Bu alandaki Fotech çözümleri Hassas Kontrollü Klima Sistemleri ile In-Row Cooling Sistemleri olarak ayrışmaktadır.

Veri merkezi güvenliği, büyük – küçük her ölçekte şirket için en kritik ihtiyaçlardan biridir. Dolayısıyla “Güvenlik Sistemleri” Fotech’in bu alandaki ana çözüm gruplarından biridir. Düzgün bir planlama ve tasarım sayesinde güvenli, korunabilir ve az maliyetli veri merkezi kurmak mümkün. Güvenlik sistemi, veri merkezlerinin olmazsa olmaz bir parçasıdır, ve hem yazılımsal/fiziksel hem de felaket güvenliği konusu büyük önem taşımaktadır. Fiziksel güvenlik için son zamanlarda başvurulan çözümlerden biri kafes sistemidir; her kabinin önlü arkalı her kapısında şifre veya parmak okuyuculu güvenlik mekanizması bulunması, güvenliği arttırıcı önlemlerden biridir. Bu güvenlik mekanizmaları kabin başına olabildiği gibi daha düşük seviyeli olarak sadece oda başına da kurulabilmektedir. Daha sıkı güvenlik gereken durumlarda çok katmanlı fiziksel güvenlik sistemleri kurulabilir: güvenli perimetre, biometrik/kartlı geçişler ve video izleme sistemleri bunlardan bazılarıdır. Hem veri merkezine girişte hem veri merkezi içindeyken ziyaretçi erişimi görüntülenebilir ve kontrol edilebilir. Kapsamlı CCTV video kamera izleme sistemlerinin yanısıra güvenlik ihlali alarmları ve fiziksel bariyerler, yüksek güvenlik gerektiren veri merkezlerinde uygulanabilmektedir.

Felaket güvenliği için ise öncelikle yangın ve sıvı sızıntısı algılama gibi mekanizmalar, olası felaketlerde acil müdahale sağlama açısından kritiktir. Veri merkezlerinde elektrik, su, ses ve veri gibi hizmetler için ekstra kaynaklar bulunmalı, felaket kurtarma mekanizmaları kurulmalı ve felaket durumunda sorumlu kişilerin rolleri önceden belirlenmiş olmalıdır. Özellikle veri merkezlerinde, birçok ısıya duyarlı elektrikli aktif cihaz bulunması ve havasında statik elektrik olması dolayısıyla, yangının oluşması ve yayılması çok kolaydır. Dolayısıyla iklimlendirme sisteminden ayrı düşünülemeyen yangın algılama sisteminin doğru bir mühendislikle kurulması hayati önem taşır. Örneğin, yangın algılama dedektörlerinin çapraz konumlandırılmaları, yanlış alarmı önlemek açısından çok önemlidir. Bunun dışında, sıvı sızıntısı algılama da yine veri merkezleri için oldukça kritiktir. Sıvılar binanın her yerine kolayca yayılabilme özelliği dolayısıyla veri merkezleri için büyük risk teşkil ederler. Birçok elektrikle çalışan aktif cihazın olduğu bu ortamlarda herhangi bir sıvının yol açacağı tehlike, diğer bir deyişle yüksek maliyet ve verileri kullananların mağduriyeti gibi olası zararlar, görmezden gelinemez. Bu tehlikeyi elimine edebilmek adına doğru mühendislikle doğru konumlara yerleştirilecek doğru sıvı sızıntısı algılama dedektörleri ve kabloları gerekmektedir. Bu şekilde sızıntıyı hızlıca tespit edip alarm ve/veya ileti gönderme mekanizmaları yoluyla acil müdahaleye olanak sağlayan sistemlerin kullanımı kritiktir.

Fotech, güvenlik sistemi alanında uzaktan sunucu yönetimi için KVM (Keyboard, Video, Mouse), Geçiş Kontrol, CCTV, Yangın Söndürme ile Sıvı Sızıntısı Algılama ve Alarm çözümlerini sunmaktadır.

Diğer bir çözümümüz ise “Altyapı Sistemleri”dir. Veri merkezlerinde veri iletişimini sağlayan herbir aktif cihazın performans kaybı olmadan sürekli olarak yüksek kalitede çalışması için en temel süreç, akıllı bir fiziksel altyapının tasarlanmasıdır. Veri merkezlerinde en çok öne çıkan, olmazsa olmaz koşul “süreklilik”, diğer bir deyişle “kesintisizlik”tir. Veri iletişiminin kesintisizliği sağlanmadığı, dolayısıyla bunu sağlayacak bir fiziksel altyapı kurulmadığı sürece veri merkezleri gereken amaca hizmet edemez olur. Fiziksel altyapı tasarlanırken, yapısal kablolamanın gelecekteki olası müdahaleler göz önünde bulundurularak tasarlanması ve zemin altı, kabin üstü gibi ihtiyaca en uygun çözümün seçilmesi gerekmektedir. Fotech, veri merkezleri ve fiziksel altyapı konularındaki bilgi birikimi ve deneyimlerini birleştirerek veri merkezl fiziksel altyapıları için mükemmel çözümler üretir. Her farklı projenin birbirinden farklı ihtiyaçlara sahip olduğunun bilinciyle, her yeni veri merkezl projesinin başında müşterinin ihtiyaçlarını iyi analiz etmeyi ilke edinmiştir. Yapısal Kablolama Sistemleri, Omurga ve Aynalama Kablolamaları, Bakır ve Fiber Optik Kablo Kanalları, Yükseltilmiş Döşeme ve Sismik Koruma, Kablo ve Boru Geçişleri Yalıtımı ile Topraklama, bu alandaki çözümlerimizdendir.

Fotech, ayrıca, tamamladığı veri merkezleri projelerini Uptime TIER sertifikaları ile sertifikalama yetkinliğine sahiptir ve bunu da ayrı bir çözüm grubu olarak konumlandırmaktadır. Bu sertifika ile firmalar veri merkezlerinin uluslararası hizmet vermesini kolaylaştırmakta, ayrıca firma değerlerini arttırmaktadır.

Tüm bu çözüm gruplarıyla Fotech, sektörde kabul edilen veri merkezlerinin 4 temel bileşeni için de çözüm üretmektedir: iskeleti oluşturma, IT ekipmanları, elektriksel altyapı, mekanik/soğutma altyapısı.

Fotech’in veri merkezleri referansları kapsam ve büyüklükleriyle sektörde fark yaratıyor. Hem beyaz hem gri alanda kapsamlı projelere imza atıyoruz. Özellikle Türk operatörlerine yaptığımız projelerle sektörde sağlam bir yere sahibiz. 

Veri merkezi sektörü tüm dünyada gittikçe daha çok büyüyor ve önem kazanıyor. Fotech, bu trendi yakından takip edip projelerinde müşteri için en verimli ve en uygun çözümü sunuyor.

Farklı teknoloji ve araştırma şirketlerinin yaptığı gelecek tahminlerine göre global veri merkezi kurulum pazarının 2021 yılına kadar yıldan yıla %4.3’lük büyüme göstermesi bekleniyor. Aynı zamanda, veri merkezi ağ trafiğinin de 2014’ten 2019’a 3 katına çıkması, global cloud trafiğinin ise (veri merkezi trafiğinin bir alt kümesi olarak kabul edilmekte) 4 katından fazlasına ulaşacağı öngörülüyor. 2015 yılı itibariyle $18.56 Milyar USD olan global veri merkezl çözüm pazarının 2020’de $32.30 Milyar USD olmasının (%11.7’lik CAGR ile) beklenmesi ise sektörün değerinin büyüklüğüyle ilgili ipuçları veriyor.

 

Tüm Veri Merkezi ürünlerii üzerinde yazılım ve donanım kontrolü bulunan ve her uygulamanıza yönelik teknik destek alabileceğiniz firmaları tercih ediniz.


Veri Merkezi ürünleri hakkında daha fazla bilgi için FOTECH’in Veri Merkezi Ürünleri kategorisine bakabilirsiniz

E-BÜLTEN

Güncel ürün ve kampanyalarımızdan haberiniz olsun!